سبک کتاب: آزمونی کنکوری
قابل استفاده برای: ویژه آزمونهای حقوقی، مرکز وکلا، مشاوران قوه قضاییه، کارشناسی ارشد، دکترا و استخدامی عمومی