سبک کتاب: آموزشی، درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: آزمون استخدامی، ترم دانشگاهی، کنکور ارشد
سرفصل مباحث:
– قدرت
– دولت
– حاکمیت
– ارزش ها
– کتاب نامه
– کتاب ها
– مقاله ها، رساله ها، درس گفتارها