به انضمام آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جدیدترین چاپ با آخرین اصلاحات
سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: آزمون قضاوت، آزمون وکالت، دانشجویان و فعالان حقوق، کنکور ارشد، کنکور دکتری
سرفصل مباحث کتاب:
– اصول کلی
– زبان ، خط ، تاریخ و پرچم رسمی کشور
– حقوق ملت
– اقتصاد و امور مالی
– حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
– قوه مقننه
– شوراها
– رهبر یا شورای رهبری
– قوه مجریه
– سیاست خارجی
– قوه قضائیه
– صدا و سیما
– شورای عالی امنیت ملی
– بازنگری در قانون اساسی
– قانون مدنی و مسئولیت مدنی
– و…