“یکی از دروس رشته مجموعه مدیریت، پژوهش عملیات است که به بررسی شیوه‌های برنامه‌ریزی و سیمپلکس می‌پردازد. داوطلبان این رشته برای قبولی در آزمون‌های ارشد و دکتری بایستی درس پژوهش عملیات را در اولویت قرار دهند؛ چراکه ضریب بالایی در کنکور ارشد و دکتری داشته و مطالعه آن می‌تواند رتبه داوطلبان را تا حد زیادی بهبود بخشد. کتاب پژوهش عملیات تألیف عارفه فدوی از انتشارات نگاه دانش یکی از منابعی است که در راستای تحقق همین امر تدوین شده و در آن تمامی نکات کنکوری به همراه تست‌های طبقه بندی شده با پاسخ کاملاً تشریحی ارائه شده است.

آشنایی با سرفصل‌های کتاب پژوهش عملیاتی OR :
-پژوهش عملیاتی
-مدل برنامه‌ریزی خطی
-روش ترسیمی
-روش سیمپلکس
-ثانویه – روش سیمپلکس ثانویه
-شکل ماتریسی مدل برنامه‌ریزی خطی و سیمپلکس تجدیدنظر شده
-تحلیل حساسیت و برنامه‌ریزی پارامتری
-مدل حمل‌ونقل
-مدل تخصیص
-شبکه‌ها
-برنامه‌ریزی خطی با عدد صحیح (ilp)
-برنامه‌ریزی صفر یا یک
-برنامه‌ریزی پویا (dp)
-برنامه‌ریزی غیرخطی (nlp)
-تئوری بازی‌ها”