این کتاب شامل:
• گزيده قانون تجارت
• قوانین محاسبات عمومی كشور، برگزاری مناقصات، تنظيم بخشي از مقررات مالی دولت و الحاق(۱)و(۲) آن
• قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه مربوط به پولشویی. قوانین و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار
• قانون رفع موانع تولید، قانون ارتقاء سلامت اداری ، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
• قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و قانون احكام دائمي توسعه كشور
• قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتی كشور و حمايت از كالای ايران
• تستهای طبقه بندي شده آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران به همراه پاسخ نامه تشريحی
قابل استفاده برای تمامی دانشجویان ، اساتید، مهندسین ، کارکنان و کارمندان حرفه ای کسب و کار،و تمامی علم آموزان
سبک کتاب: آزمونی کنکوری, درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: ویژه آزمونهای حسابدار رسمی ، مشاور رسمی مالیاتی و کارشناس رسمی دادگستری