کتاب کلیات قانون مالیاتها ۱۴۰۰ ، ویژه آزمون های حسابدار رسمی،مشاور رسمی مالیاتی و کارشناسی رسمی دادگستری
این کتاب شامل:
-قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات و الحاقات تا سال ۱۴۰۰
-قانون مالیات بر ارزش افزوده
-آیین نامه‌، بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی
-احکام مالیاتی سایر قوانین
سبک کتاب: آزمونی کنکوری، درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: تمامی دانشجویان ، اساتید، مهندسین ، کارکنان و کارمندان حرفه ای کسب و کار،و تمامی علم آموزان، آزمون حسابدار رسمی، آزمون کارشناس رسمی