-اصول قانون اساسی
-نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان
-نمونه سوالات و آزمون‌های برگزار شده
-درسنامه و نکات طلایی
سبک کتاب: آزمونی کنکوری
قابل استفاده برای: آزمون استخدامی، آزمون وکالت، کنکور ارشد
سرفصل مباحث کتاب:
– قانون اساسی و نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان
– اصول کلی
– زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
– حقوق ملت
– اقتصاد و امور مالی
– حق حکمیت ملت و قوای ناشی از آن
– قوه مقننه
– شوراها
– رهبر یا شورای رهبری
– قوه مجریه