شامل:
-لغات و واژه‌های مهم متون حقوقی
-نقش کاربردی لغات در جمله
-به همراه مجموعه‌ای از سوالات آزمون سال‌های گذشته
انتخاب 504 لغت و واژه ی مهم و پرتکرار که در آزمون سالهای گذشته کارشناسی ارشد نیز مدنظر طراحان سوال قرار داشته است.
چون تلفظ صحیح تاثیر بسزایی در یادگیری لغت دارد لذا هر لغت با تلفظ بریتیش و بصورت فارسی آورده شده تا در جهت تسهیل کار خواننده گامی برداشته شود شامل تست های آزمون کارشناسی ارشد سنوات قبل همراه با پاسنامه کلیدی